معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
13 اسفند 1402

رویداد ایده شو با موضوع نانوفناوری و صنعت

07 اسفند 1402

تمدید رویداد ایده شو "نانو فناوری و صنعت"

12 دی 1402

برگزاری پیش رویداد ایده پردازی نانوفناوری و صنعت(آب و فاضلاب)

11 دی 1402

برگزاری پیش رویداد ایده پردازی نانوفناوری و صنعت(صنعت گاز)

30 آبان 1402

برگزاری مسابقه تغذیه سالم دانشجویی توسط مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

28 آبان 1402

تور فناورانه بازدید از اولین نمایشگاه خدمات کسب و کار استان هرمزگان

29 دی 1401

سومین نمایشگاه تخصصی محصولات دانش بنیان و فناور و اکوسیستم نوآوری استان (دی ماه 1401)

08 دی 1401

تور فناوری “مدیریت نوآوری” توسط انجمن علمی پارک فناوری و سازمان‌های نواوری ایران به میزبانی پارک علم وفناوری شریف برگزار شد.

26 آذر 1401

برگزاری رویداد ایده شو با موضوع مدیریت آب و الگوی مصرف بهینه

24 آذر 1401

نمایشگاه ارائه دستاوردهای پژوهش و فناوری

20 آذر 1401

نمایشگاه ارائه دستاوردهای پژوهش و فناوری

25 آبان 1401

برگزاری رویداد ایده شو با موضوع نانوفناوری

17 تیر 1401

نشست مدیران مراکز رشد سراسر کشور(اصفهان-تیرماه 1401)

01 تیر 1401

برخی از محورهای دوره های برگزار شده توسط مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

03 خرداد 1401

برگزاری رویداد ایده شو با موضوع مهندسی شیمی و محیط زیست

22 اسفند 1400

برگزاری رویداد کارآفرینی از ایده تا محصول

18 اسفند 1400

برگزاری رویداد دیده شو با موضوع کسب و کار اینترنتی

01 اسفند 1400

برگزاری رویداد ایده شو با موضوع گیاه استبرق

25 بهمن 1400

برگزاری رویداد ایده شو با موضوع مدیریت برق و انرژی

30 آذر 1400

تور فناوری(پارک علم و فناوری استان هرمزگان)

1 2