معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

اهداف

مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه که قبلا تحت عنوان دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی در دانشگاه و با هدف ایجاد ارتباط بین دانشگاه ، صنعت و جامعه به عنوان کانونی جهت پذیرش نیازهای مراکز صنعتی - خدماتی ، تخصصی ، فنی و مهندسی و پژوهشی در قالب پروژه های تحقیقاتی مطالعاتی ، مشاوره ای ، نظارتی و اجرائی در سطح کشور و انعکاس این نیازها به اساتید دانشکده ها و محققین راه اندازی شده است .

برنامه ریزی و هماهنگی پروژه های تحقیقاتی و انجام فعالیتهای مطالعاتی ، مشاوره ای ، نظارتی و اجرائی مربوط به نیازهای تخصصی مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی با استفاده هرچه بیشتر از امکانات و پتانسیل های موجود در دانشگاه و خارج از دانشگاه از جمله فعالیتهای این دفتر می باشد.

مهمترین اهداف مدیریت کارافرینی و ارتباط با جامعه فهرست وار به شرح ذیل می باشد:

 • تجاري سازي ايده­ ها، اختراعات و يافته­ هاي پژوهشي
 • -حمايت از راه ­اندازي مرکز رشد فناوري
 • تعامل با سازمان­ها، مراکز صنعتي بيروني و دريافت نيازها و مشکلات تحقيقات آنان و ارائه راه حل
 • -برگزاري جلسات و نشست مشترک با سازمان­ها، نهادها، صنايع و ... در راستاي ايجاد ارتباط بيش تر بين دانشگاه و صنعت و زمينه سازي عقد تفاهم­نامه
 • -جذب نخبگان علمي دانشگاه در قالب متخصصين مشمول
 • -حمايت از صاحبان نظريه و نوآوران در عرصه علوم انساني در برپائي کرسي­ هاي نظريه پردازي نقد و مناظره
 • -ساماندهي و برنامه­ ريزي مسابقات و جشنواره­ هاي منطقه­ اي، ملي و بين­ المللي در دانشگاه
 • -ساماندهي و برنامه ريزي اختراعات برتر و برپائي نمايشگاه­ هاي تخصصي فناوري، پژوهشي و فن­ بازار

وظایف

 • تشكيل كميته هاي همكاري علمي _ صنعتي با سازمانهاي مختلف و واحدهاي صنعتي .
 • انجام امور مربوط به همكاريهاي علمي و تحقيقاتي با بخش صنايع كشور .
 • برقراري ارتباط با صنايع و كارخانجات براي عقد قرارداد در مورد طرحهاي علمي و تحقيقاتي به منظور تقويت ارتباط صنعت با جامعه .
 • سياستگذاري و تشويق اعضاي هيأت علمي براي اجراي پژوهش هاي كاربردي و فن بازاريابي پژوهش.
 • برنامه ريزي در خصوص اشاعه فرهنگ كارآفريني در بين اعضاي هيأت علمي و دانشجويان .
 • ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در زمينه كارآفريني براي اعضاي هيأت علمي به دانشجويان و دانش آموختگان .
 • حمايت از كارآفرينان به عنوان الگو براي دانشجويان .
 • همفكري با مديران گروههاي آموزشي به منظور ترغيب آنها به تأسيس دوره هاي ميان رشته اي كاربردي .
 • انجام مكاتبات و امور مربوط به معرفي دانشجويان به ادارات و دستگاه هاي مختلف براي انجام دوره كارآموزي و كارورزي در چهارچوب مقررات .
 • شناسايي واحدهاي صنعتي و توليدي و معرفي آنها به دانشگاهيان .
 • تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي _ كاربردي .
 • توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانش محور .
 • تسهيل در انتقال دانش و تكنولوژي از مراكز دانشگاهي به ديگر مراكز جامعه .
 • انجام بررسي و اقدامات لازم در امر پاسخگويي به نيازهاي جامعه در مراكز علمي و كارآفريني .
 • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق
1   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 5478