معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr

مسئول دفتر

علی صابرجو
تحصیلات: دیپلم
ایمیل: saberjoo@hormozgan.ac.ir
تماس: ثابت: 07633670720-07633711112 - داخلی: 433
سوابق اجرایی

مسئول دفتر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرح وظایف

- ادمین ایمیل سرور دانشگاه
- ادمین سامانه تیکتینگ
- ادمین سامانه HWS
- ادمین سامانه IBS
- ناظر کارشناسان محتوای وب سایت دانشگاه
- پشتیبان آموزش مجازی
- امورات دفتری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات