معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

مدیر گروه نشر دانشگاه

مجید میرزاده
تحصیلات: کارشناس حقوق
ایمیل:
تماس: 09179609775
سوابق اجرایی

_

شرح وظایف