معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 طاهره سمیعی منفرد کارشناس مسئول گروه نشر کارشناسی 02166907714 Azitamonfared13@gmail.com انجام امور مربوط به مراحل قبل و بعد از چاپ کتب
2 علی سلیمی کارشناس