معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

اهداف:

 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه سطح علمی و هدایت کلیه امور مربوط به پژوهش و فناوری در جهت ارتقاء رتبه دانشگاه
 • مدیریت و نظارت بر توسعه و بهبود زیرساخت های مناسب جهت تولید علم و گسترش پژوهش و فناوری
 • جهت‌دهی پژوهش و فناوری در راستای تامین نیازهای ملی و منطقه‌ای
 • تمديد و گسترش روابط تحقيقاتی موجود، ترويج روابط جديد با مراكز علمی پيشرفته داخلی و خارجی و شركت‌های بزرگ و کوچک صنعتی و تجاری
 • طراحی‌ و استقرار نظامهای‌ آماری‌، اطلاعاتی‌ و اطلاع‌ رسانی‌ پویا و متناسب‌ با بهره گیری از فناوریهای نوین

 

وظایف:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی‌ربط مطابق با اولویتهای دانشگاه
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای كليه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی
 • اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور
 • توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و فناوری و مبادله خدمات علمي
 • همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي بين دانشگاه و ساير مؤسسات.
 • تهيه برنامه پژوهشي و فناوری دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و فناوری در قالب برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری
 • بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي پژوهشی و فناوری دانشگاه در چارچوب برنامه‌هاي رشد و توسعه كشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالي
 • شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی ـ پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.
1   1
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 5157