معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

معاون مرکز رشد واحدهای فناور

فائقه انصاریان
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی
ایمیل: farah_ea@yahoo. com
تماس: 09173686732
سوابق اجرایی

رئیس اداره کار گزینی دانشگاه هرمزگان به مدت 15 سال

شرح وظایف