معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr

اهداف:

 • سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت هدایت و حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه پژوهشکده ها، گروههای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی در زمینه های خاص تخصصی و نیازهای بخش صنعت و جامعه
 • حمایت و توسعه زمینه های پژوهشی ویژه دانشگاه در جهت ارتقاء مرجعیت علمی دانشگاه
 • مدیریت و نظارت بر طرح های تحقیقاتی و کاربردی کردن دانش در زمینه های مورد نیاز استان
 • افزایش درآمدهای پژوهشی و فناوری از طریق فروش محصولات علمی، خدمات مشاوره ای پژوهشی و ...
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه کمی و کیفی نشریات علمی پژوهشي دانشگاه
 • انجام همکاری و مبادلات فناوری با مراجع و مراکز علمی و فناوری در کشور
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی به جهت ارتقاء کمی و کیفی مقالات اعضاء هیات علمی
 • برنامه ریزی و تمهید ساز و کارهای اجرایی لازم برای ایجاد همسویي ميان فعاليتهاي مرتبط با توسعه فناوري و نوآوري در سطح کشور مطابق اهداف دانشگاه
 • گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازي و برگزاري دوره هاي آموزشی مشترك، اجراي مشترك طرحهاي پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهاي دیگر با تأکید بر کشورهاي منطقه و جهان اسلام

 

وظایف:

 • دبيري شوراي پژوهشي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شورا
 • انجام بررسي هاي لازم براي شناخت نيازهاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه با توجه به سياستهاي صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
 • مشخص نمودن اولویتهاي پژوهشی و جلوگیری از پراکنده کاري، جهت دهی به طرحهاي پژوهشی متناسب با نیازهاي جامعه و تولید مقالات علمی کاربردي و مرتبط با مسائل جامعه
 • تهيه، تنظيم و جمع آوري آمار و اطلاعات پروژه هاي انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذي‌ربط
 • برقراري ارتباط با قطب هاي علمي، صنعتي و اقتصادي کشور به منظور شناخت طرح هاي تحقيقاتي و آموزشي و نيروهاي تخصصي مورد نياز آنها
 • معرفي امكانات علمي، تحقيقاتي و توانایي هاي بالقوه دانشگاه به صنايع
 • دعوت از محققين و دانشمندان كشورهاي مختلف براي شركت در كنفرانس ها و سيمنارهاي علمي پژوهشي در دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي‌ربط
 • همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي پژوهشي دانشكده ها و واحدهاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي
 • انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي پژوهشي به منظور تطبيق با نيازهاي جامعه
 • ارزشيابي پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي در قالب سياست هاي مصوب
 • بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه هاي تعيين شده
 • برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي علمي و برنامه ريزي و هماهنگي براي ارائه مقالات علمي توسط اعضاي هيأت ‌علمي دانشگاه در كنفرانس هاي علمي بين المللي و منطقه اي خارجي با همكاري واحدهاي ذي‌ربط دانشگاه
 • برنامه ريزي و نظارت بر مجلات علمي- پژوهشي دانشگاه
 • برقراري ارتباط با اساتيد و صاحب نظران و متخصصان و ترغيب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تأليفات علمي جهت بررسي و نشر در مجلات علمي و فني دانشگاه با هماهنگي واحدهای ذی ربط دانشگاه
 • برنامه‌ريزي و تمهيد ساز و كارهاي اجرايي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه فنّاوري و نوآوري در سطح کشور و در چارچوب اهداف و وظایف دانشگاه
 • مطالعه و اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي فناوری کشور با جهت گیری توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري واحدهاي ذيربط
 • حمايت از پژوهشهاي بنیادی، کاربردی و توسعه‌اي مرتبط با فنّآوري‌هاي نوي.
 • ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي عرضه فنّاوري‌ در داخل و خارج از كشور و حمايت از صدور فنّاوري در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.
 • انجام همكاري و مبادلات فنّاوري با مراجع و مراكز علمي و فنّاوري در كشور
 • انجام حمایت و پشتیبانی های لازم از ترویج و توسعه فناوری بویژه فناوری های بومی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • اتخاذ تدابیر حمایتی و پشتیبانی از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش های مرتبط با فناوری های نوین بر اساس اولویتها
 • انجام ساير امور محوله از سوی مقام مافوق
0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 737