معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری

سید محمد حسینی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی مکانیک
ایمیل: mohammad.hosseini@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجرایی

نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی

شرح وظایف

• دبيري شوراي پژوهشي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شورا
• انجام بررسي هاي لازم براي شناخت نيازهاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه با توجه به سياستهاي صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
• مشخص نمودن اولویتهاي پژوهشی و جلوگیری از پراکنده کاري، جهت دهی به طرحهاي پژوهشی متناسب با نیازهاي جامعه و تولید مقالات علمی کاربردي و مرتبط با مسائل جامعه
• تهيه، تنظيم و جمع آوري آمار و اطلاعات پروژه هاي انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذي‌ربط
• برقراري ارتباط با قطب هاي علمي، صنعتي و اقتصادي کشور به منظور شناخت طرح هاي تحقيقاتي و آموزشي و نيروهاي تخصصي مورد نياز آنها
• معرفي امكانات علمي، تحقيقاتي و توانایي هاي بالقوه دانشگاه به صنايع
• دعوت از محققين و دانشمندان كشورهاي مختلف براي شركت در كنفرانس ها و سيمنارهاي علمي پژوهشي در دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي‌ربط
• همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي پژوهشي دانشكده ها و واحدهاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي
• انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي پژوهشي به منظور تطبيق با نيازهاي جامعه
• ارزشيابي پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي در قالب سياست هاي مصوب
• بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه هاي تعيين شده
• برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي علمي و برنامه ريزي و هماهنگي براي ارائه مقالات علمي توسط اعضاي هيأت ‌علمي دانشگاه در كنفرانس هاي علمي بين المللي و منطقه اي خارجي با همكاري واحدهاي ذي‌ربط دانشگاه
• برنامه ريزي و نظارت بر مجلات علمي- پژوهشي دانشگاه
• برقراري ارتباط با اساتيد و صاحب نظران و متخصصان و ترغيب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تأليفات علمي جهت بررسي و نشر در مجلات علمي و فني دانشگاه با هماهنگي واحدهای ذی ربط دانشگاه
• برنامه‌ريزي و تمهيد ساز و كارهاي اجرايي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه فنّاوري و نوآوري در سطح کشور و در چارچوب اهداف و وظایف دانشگاه
• مطالعه و اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي فناوری کشور با جهت گیری توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري واحدهاي ذيربط
• حمايت از پژوهشهاي بنیادی، کاربردی و توسعه‌اي مرتبط با فنّآوري‌هاي نوي.
• ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي عرضه فنّاوري‌ در داخل و خارج از كشور و حمايت از صدور فنّاوري در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.
• انجام همكاري و مبادلات فنّاوري با مراجع و مراكز علمي و فنّاوري در كشور
• انجام حمایت و پشتیبانی های لازم از ترویج و توسعه فناوری بویژه فناوری های بومی و نظارت بر حسن اجرای آن
• اتخاذ تدابیر حمایتی و پشتیبانی از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش های مرتبط با فناوری های نوین بر اساس اولویتها
• انجام ساير امور محوله از سوی مقام مافوق