معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

معاون مرکز فناوری اطلاعات

مجتبی شکوه
تحصیلات: ارشد
ایمیل: shokoh@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجرایی

کارشناس فناوری اطلاعات

شرح وظایف