معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 عاطفه سالاری کارشناس دیجیتال، مسئول بخش مرجع، کارشناس محتوا کارشناس 07633711037 - داخلی 224 1- ورود و پردازش اطلاعات پایان نامه ها در سیستم دی...
2 حسن عبداللهی مسئول میز امانت دیپلم 07633711037- داخلی 202 1- مسئول میز امانت 2- مسئول پایگاه آرتیکل گیت 3- و...
3 جعفر کهوری نژاد امین اموال کتابی دیپلم 07633711037- داخلی 209
4 اشرف مهدی زاده مسئول بخش فهرست نویسی کتب کارشناس 07633711037-داخلی 216 1- فهرستنویسی و ورود اطلاعات کتب فارسی و لاتین 2- ...
5 امیر خشنود کتابدار بخش امانت دیپلم 07633711037-داخلی 202 1- نحوه انجام جستجو در سیستم نوسا جهت پیدا کردن کت...
6 ژیلا محمدی کتابدار بخش پایان نامه دیپلم 07633711037-داخلی 225 1- کنترل پایان نامه، رساله و طرححهای تحقیقاتی و تط...
7 فرید اعتماد مسئول فناوری اطلاعات کتابخانه کارشناسی