معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

مرکز رشد یا انکوباتور ، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده تاسیس می شود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت های جدید را فراهم می کند. استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می شود. مراکز رشد واحدهای فناوری، زير ساختها و خدمات پشتيبانی لازم برای کاهش ريسک شروع به کار اين شرکتهای نوپا را ارايه می کنند تا اين شرکتهای نوپا رشد يافته و بتوانند به اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری خود برسند. ره آورد و نتيجه کار مراکز رشد از حمايت از شرکت های نوپای فناور عبارت است از:

1- اشتغال سالم برای قشر فارغ التحصيلان دانشگاهی 2- بهبود وضعيت صنعتی کشور از طريق تزريق ايده های نوی دانش محور به آن و در نتيجه افزايش توان رقابت پذيری صنعت ملی در برابر رقبای خارجی 3-وارد کردن سرمايه و پول به بدنه دانشگاه ها در راستای حمايت از روند تحقيقات دانشگاهی از طريق تجاری کردن نتايج تحقيقات علمی دانشگاه

در مراکز رشد دو دوره مختلف جهت متقاضيان مرکز ارايه می شود:

 دوره پيش رشد: دوره ای است حداکثر 6 ماهه، که در آن به افراد و يا گروه های مستعدی که دارای ايده هاي جديد صنعتی دانش محور هستند، مشاوره و آموزشهای لازم جهت آشنايی با بازار، تکميل برنامه کسب و کار، تثبيت ايده کاری و ايجاد هويت مستقل حقوقی داده می شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتی اين واحدها می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد و حضور در دوره رشد شوند

دوره رشد: دوره ای است حداکثر 3 ساله، که در طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فرصت دارند ايده محوری خود را به محصول و يا خدمات قابل ارايه در بازار مصرف تبديل نموده و آماده ورود به بازار رقابتی شوند.

 

اهداف:

  • برگزاری رویدادهای فناورانه
  • توسعه فرهنگ کارآفريني و ايجاد اشتغال مولد براي فارغ التحصيلان جوان
  • ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتواند در بازار کار رقابت پذیر باشند.
  • نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید
  • افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی
  • گسترش واحدهاي تحقيقاتي و شرکت هاي خدمات مهندسي و تکميل چرخه تحقيقات
1   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 5237