معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

اين مركز تاكنون بيش از ۳۲۰ عنوان كتاب در زمينه‌هاي فني- مهندسي، علوم پايه، مديريت،
كشاورزي،...به چاپ رسانده است.
نويسندگان و مترجمان آثار ياد شده اساتيد دانشگاه هرمزگان و اساتيد دانشگاههاي معتبر كشور
همچون صنعتي اميركبير، باهنركرمان، تهران و ... مي باشند. از مهمترين افتخارات اين مركز
مي‌توان به موارد زير اشاره داشت:

  • ناشر برگزيده كشور در سال 1377
  • يكي از بيست ناشر برتر دانشگاههاي كشور

مركز چاپ و نشر دانشگاه هرمزگان زير مجموعه معاونت پژوهشي و فناوري اين دانشگاه بوده و
روند چاپ كتابهاي دانشگاهي توسط آن به شرح زير است:
كتب پيشنهادي در اين مركز پس از طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه، توسط سه داور كه با نظر
شورا داراي تخصص و تجربه لازم در زمينه علمي كتاب مربوطه هستند مورد بررسي قرار می‌گيرد
و در صورتي كه داراي مراتب علمي، آموزشي، تحقيقي و پژوهشي مناسب باشد، پس از انجام امور
فني با درج آرم دانشگاه به چاپ مي رسد.

1   1
بازدید امروز: 15    بازدید کل: 5283