معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

مرکز نشر دانشگاه هرمزگان از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز نمود.

مدیران این مرکز از سال ۱۳۷۴ تاکنون به ترتیب عبارتند از:

۱- دکتر حمیدرضا شهابی حقیقی

۲- دکتر علی‌اکبر شیخی فینی

۳- دکتر حسین زینلی‌پور

۴- دکتر  محمد پوستی

۵- منصور لوایی

۶- دکتر پیمان رضایی

۷- مجید میرزاده

این مرکز تاکنون بیش از ۳۲۰ عنوان کتاب در زمینه فنی- مهندسی، علوم پایه، مدیریت، کشاورزی، ..... به چاپ رسانده است.

 

2   2
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 4721