معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مجتبی شکوه معاون مرکز فناوری اطلاعات (کارشناس مسئول نرم افزار) ارشد 07633670720 shokoh@hormozgan.ac.ir - برنامه نویس و طراح وب سایت دانشگاه - برنامه نویس...
2 رضا دبه گر کارشناس مسئول سخت افزار کارشناس داخلی - 430 dabegar@hormozgan.ac.ir - ادمین اتوماسیون اداری - مسئول بخش تعمیرات مرکز ...
3 میلاد محبی کارشناس شبکه کارشناسی داخلی -427 m.mohebbi@hormozgan.ac.ir
4 حسین باوقار کارشناس تعمیرات فوق دیپلم داخلی - 411 hbavaghar@hormozgan.ac.ir
5 عبدالرضا ماندگاری کارشناس نرم افزار کارشناسی 07633670720-07633711112 - داخلی: 433 mandegari@hormozgan.ac.ir ادمین و پشتیبان وبسایت دانشگاه - کارشناس پشتیبان ا...