معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مجتبی شکوه کارشناس مسئول نرم افزار ارشد 07633670720 shokoh@hormozgan.ac.ir - برنامه نویس و طراح وب سایت دانشگاه - برنامه نویس...
2 علی صابرجو مسئول دفتر دیپلم 076-33670720 - 076-3371111 - داخلی - 433 saberjoo@hormozgan.ac.ir
3 رضا دبه گر کارشناس نرم افزار کارشناس داخلی - 430 dabegar@hormozgan.ac.ir - ادمین اتوماسیون اداری - مسئول بخش تعمیرات مرکز ...
4 علی سلیمی کارشناس زیر ساخت کارشناسی داخلی - 427 salimi@hormozgan.ac.ir
5 میلاد محبی کارشناس شبکه کارشناسی داخلی -427 m.mohebbi@hormozgan.ac.ir
6 حسین باوقار کارشناس تعمیرات فوق دیپلم داخلی - 411
7 سینا رامیار کارشناس تعمیرات کارشناسی داخلی - 411