معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و خدمات رایانه ای

سید حسن دریانورد
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی برق-الکترونیک
ایمیل: h_daryanavard@hormozgan.ac.ir
تماس: 07633670720 - 07633711112
سوابق اجراییشرح وظایف

1- مديريت، ساماندهي و پايش امور فناوري اطلاعات و پیش بینی اعتبارات مربوط در سطح دانشگاه
2- اتخاذ تدابير و اقدامات لازم و تعريف پروژه‌ها در سطح دانشگاه
3- اتخاذ تدابیر لازم در جهت گسترش استفاده از فناوري اطلاعات
4- اتخاذ تدابیر لازم در جهت ايجاد، گسترش و نظارت بر خدمات الكترونيكي
5- اتخاذ تدابیر لازم در جهت ايجاد، گسترش و پشتيباني از زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات
6- گسترش امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات
7- نظارت بر اجراي استانداردها، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها در حوزه فناوري اطلاعات در سطح دانشگاه
8- نظارت بر اجراي قوانين و اسناد بالادستي فناوري اطلاعات كشور در سطح دانشگاه