معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مسعود یوسف زاده ماهانی متصدی امور اداری
2 عدنان بهرامی امور قراردادهای پژوهشی
3 سیاوش فلاحتی امور قراردادهای پژوهشی