معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
  • استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی‌های پژوهشی و فناوری منابع انسانی و ساختار سازمانی به منظور هم‌افزایی در جهت اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشگاه
  • برقراری سیاست‌های حمایتی و تشویقی به منظور توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • حمایت از همگرایی فعالیت های پژوهشی و فناوری در حوزه های تخصصی با رویکرد تکمیل زنجیره فعالیت ها
  • گسترش همکاری های علمی با مراکز دانشگاهی داخلی و بین المللی و افزایش تعاملات و توسعه ارتباطات با صنعت و جامعه
  • رعایت کامل سیاست‌ها و ضوابط مصوب معاونت پژوهشی و فناوری
1   1
بازدید امروز: 14    بازدید کل: 5207