معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 فهیمه صولتی کارشناس گرنت ثابت: 07633711035 - داخلی: 7
2 علیرضا غلام زاده کارشناس مسئول پژوهش فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر ثابت: 07633711035 - داخلی: 6 alireza.gholamzadeh@hormozgan.ac.ir
3 سارا برامکی کارشناس phd دکتری