معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

فراخوان

طرح واگذاری غرفه های مرکز کارآفرینی و نو آوری

طرح واگذاری غرفه های مرکز کارآفرینی و نو آوری ویژه دانشجویان دانشگاه هرمزگان

دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هرمزگان در راستای ایجاد زیرساخت کارآفرینی و مهارت افزائی و حمایت از دانشجویان مستعد در نظر دارد نسبت اجاره غرفه های مرکز کارآفرینی و نو آوری  به مدت یک سال اقدام نماید علاقه مندان میتوانند در صورت تمایل درخواست خود را بشرح ذیل ارسال نمایند:

1- نامه درخواست دانشجو به این دفتر

2- کپی کارت دانشجوئی 

3- طرح کسب و کار ( شرح فعالیت ، لیست تجهیزات ، هزینه های مربوطه ) 

مهلت ارسال درخواست دانشجویان حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری می باشد.

 
 

 

بازدید امروز: 1    بازدید کل: 384
captcha