معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

فرآیند درخواست فرصت تحقیقاتی خارج از کشور برای دانشجویان دکتری

مدارک و شرایط لازم جهت تشکیل پرونده و فرآیند درخواست فرصت تحقیقاتی خارج از کشور

دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره دکتری تخصصی حضوری تمام وقت نوبت اول (روزانه) و یا دانشجویان پژوهش محور (قبولی در آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور و بدون پرداخت شهریه) با شرایط ذیل می توانند تقاضای استفاده از تسهیلات فرصت تحقیقاتی خود را به دانشگاه محل تحصیل ارائه نمایند:

مدارک و شرایط لازم جهت تشکیل پرونده در تحصیلات تکمیلی:

1- گواهی آزمون جامع

2- صورتجلسه تصویب پروپوزال در گروه و دانشکده (تایید شده توسط تحصیلات تکمیلی)

3- ارائه پذیرش از یکی از دانشگاه های گروه الف (ممتاز) یا موسسات وابسته به آن ها (رتبه بندی دانشگاه هادر پایگاه اطلاع رسانی اداره کل دانش آموختگان وزارت عتف درج گردیده است)

تبصره1: در صورت انتخاب دانشگاهی از گروه (ب) دلایل توجیهی این انتخاب توسط استاد راهنمای متقاضی طی نامه ای ارائه گردد. در صورت موافقت کارگروه تخصصی وزارت عتف، این پذیرش بلامانع خواهد بود.

4- پذیرش فوق باید در راستای موضوع رساله دکتری و مورد تایید استاد راهنما و گروه تخصصی دانشگاه محل تحصیل باشد.

5- صورتجلسه موافقت با فرصت تحقیقاتی متقاضی در گروه و دانشکده

6- تکمیل پیوست شماره 1 مندرج در شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی

7- تشریح طرح و هدف از گذراندن دوره فرصت تحقیقاتی در خارج از کشور با پاسخ به سوالات ذیل:

الف.طرح موضوع، مسئله و اهمیت تحقیق در راستای رفع نیازهای کشور

ب.فرضیه هایی که در ارتباط با پروژه وجود داشته و در طول دوره فرصت باید به آن ها پاسخ داده شود

ج.روش شناسی تحقیق

د.نوآوری تحقیق

ه.امکانات و تجهیزات لازم برای یافتن پاسخ فرضیه ها

8- چکیده پروپوزال مصوب و تایید شده توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

9- از آغاز دوره فرصت نباید بیشتر از 48 ماه از شروع  به تحصیل دانشجو در دوره دکتری سپری شده باشد.

تبصره2: در صورتی که دانشجو از مرخصی تحصیلی بدون درج در سنوات استفاده کرده با ارائه گواهی از تحصیلات تکمیلی، مدت آن به مهلت مذکور اضافه می گردد.

10- ارائه گواهی زبان معتبر طبق جدول ذیل:          

TOFEL(iBT)

TOLIMO

IELTS

MSRT

آزمون

60

480

5/5

50

حداقل نمره

11- تکمیل فرم تعهد مقاله فرصت تحقیقاتی (مازاد بر مقالات مورد نیاز به عنوان شرط دفاع از رساله)

12- کپی تمام صفحات شناسنامه، پشت و رو کارت ملی و کارت دانشجویی متقاضی (مدارک باید کپی برابر اصل باشند)

13- ارسال پرونده از تحصیلات تکمیلی به معاونت پژوهش و فناوری جهت بررسی و رفع نقص نهایی

14- ثبت درخواست فرصت تحقیقاتی خارج از کشور در سامانه امور دانشجویان و بارگذاری مدارک توسط دانشجو

15- بررسی و تایید درخواست متقاضی در سامانه امور دانشجویان توسط معاونت پژوهش و فناوری

16- طرح و بررسی درخواست متقاضی در کارگروه تخصصی وزارت عتف

تهیه سند تعهد محضری به همراه دو ضامن طبق شرایط ذیل در صورت تایید درخواست فرصت تحقیقاتی در کارگروه تخصصی وزارت عتف:

1- متن تعهد محضری جهت ثبت و تنظیم در دفترخانه اسناد رسمی طبق لینک جاری(2نسخه)

2- شرایط ضامنین با هماهنگی با دفتر حقوقی دانشگاه طبق لینک جاری

3- مدارک ضامنین شامل:کپی تمام صفحات شناسنامه، پشت و رو کارت ملی، حکم کارگزینی و فیش حقوقی (در صورت کارمند بودن ضامن ها)-(تمام مدارک 2 نسخه و کپی برابر اصل باشد) 

4- مبالغ مندرج در متن تعهد به عنوان ضمانت مالی فرصت تحقیقاتی و آزادسازی مدارک مقاطع تحصیلی طبق جدول لینک جاری

5- کمک هزینه بلیط و بیمه بر اساس کشور مقصد طبق جدول لینک جاری

                                 

 

 فلوچارت فرآیند درخواست فرصت تحقیقاتی خارج از کشور

 

 

1   1
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 3048
captcha