معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

کتاب

کتاب مشارکت دانشگاه ها در بهره برداری از مزیت استانی (1402)

کتاب مشارکت دانشگاه ها در بهره برداری از مزیت استانی (1402)

 کتاب مشارکت دانشگاه ها در بهره برداری از مزیت استانی

 سال انتشار ( ۱۴۰۲)

 لینک صفحه اصلی سامانه ساجد:https://sajed.msrt.ir

 آدرس دانلود فایل pdf کتاب در سامانه ساجد:https://sajed.msrt.ir/report/index

 
 

 

بازدید امروز: 10    بازدید کل: 217
captcha