معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

چاپ کتاب روش های تولید، بوم سم شناسی و کاربرد نانومواد در محیط زیست و شیلات

روش های تولید، بوم سم شناسی و کاربرد نانومواد در محیط زیست و شیلات

در طى تاريخ، چندين انقلاب تاثير گذار در زمينه فناورى به وقوع بيوسته است. با اختراع نخستين ماشين بخار و ايجاد فولاد، اولين انقلاب صنعتى معرفى شد و دومين انقلاب صنعتى با الكتريسيته خود را نشان داد. با كشف آنزيم هاى برش دهنده و به كارگيرى فنون جديد مهندسى ژنتيك، نظير فناورى DNA نوتركيب در دهه ٧٠ قرن بيستم، انقلاب زيست فناورى فراگير و جهانى شد. هم اكنون، انقلاب صنعتى ديگرى با نام انقلاب نانو در جريان است كه پايه و اساس آن، فناورى نانو مى باشد. با كمك اين فناورى توانايى توليد مواد، أبزار و سيستم هاى نوين با دستكارى در سطوح اتمى و مولكولى به وجود آمده است. گستره كاربرد اين فناورى در علوم پزشكى و زيستى، فيزيك، شيمى، برق، الكترونيك و مواد به حدى است كه میتوان از أن به عنوان يكى از انقلاب هاى بزرگ علمى دنيا نام برد. در كشور ايران دانشمندان و دانش پژوهان از ابتداى دهه هشتاد به اهميت كليدى و محورى فناورى هاى نوين نظير نانوفناورى. زيست فناورى و نانوزيست فناورى پى برده اند. از آن زمان تا كنون كتاب هاى مختلفى در زمينه فناورى نانو وسنتز نانومواد در علوم مختلف نگاشته شده است؛ اما در كتاب حاضر، به روش هاى توليد، سم شناسى و كاربردهاى نانومواد از ديدگاه محيط زيست و شيلات، كه در دهه اخير مطالعات مربوط به اين حوزه توسعه چشمگيرى داشته است، پرداخته شده است. در بخش هاى مختلف كتاب سعى شده است تا در حد امكان بررسى جزئيات هر موضوع با مرورى بر جديدترين مطالعات انجام شده در أن موضوع خاص با تاكيد بر مطالعات داخل كشور صورت پذيرد. اميد أست كه اين مختصره شروعى باشد براى نگارش كتب تخصصى بيشتر در مورد فناورى نانو و كاربردهاى آن در حوزه محيط زيست و شيلات و ديگر علوم زيستى، چه آنكه اين مسئله مى تواند در نهايت با افزايش دانسته ها، به افزايش توان توليد آبزيان و بهينه شدن بيشتر روش هاى پرورش و مقابله مؤثرتر با اثرات سمى احتمالى نانو مواد در يوم سازكان هاى آبزيان منجر كردد.

درهمین راستا دانشگاه هرمزگان اقدام به انتشار کتاب "روش های تولید، بوم سم شناسی و کاربرد نانو مواد در محیط زیست و شیلات" نوشته جناب آقای دکتر ایمان سوری نژاد عضو محترم هیأت علمی دانشگاه هرمزگان نموده است. این اثر منتشره اثر سیصد و چهل و پنجم مرکز نشر دانشگاه هرمزگان است .

2   0
بازدید امروز: 12    بازدید کل: 1057
captcha