معاونت پژوهش و فناوری
EnAr

فرآیند پذیرش دانشجوی دکتری فرصت تحقیقاتی در دانشگاه هرمزگان

فرآیند پذیرش دانشجوی دکتری فرصت تحقیقاتی در دانشگاه هرمزگان

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری متقاضی گذراندن فرصت تحقیقاتی در دانشگاه هرمزگان می رساند فرآیند پذیرش، به شرح ذیل و طبق چارت پیوست می باشد:

1- اخذ پذیرش از عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان(با ذکر تاریخ شروع دوره) و ارسال به دانشگاه مبدا

2- ارسال نامه درخواست پذیرش فرصت تحقیقاتی از دانشگاه مبدا به معاونت آموزشی دانشگاه هرمزگان

3- استعلام معاونت آموزشی دانشگاه هرمزگان از گروه و دانشکده مربوطه(صورتجلسه موافقت با فرصت دانشجو تحت راهنمایی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان با ذکر تاریخ شروع دوره در شورای گروه و دانشکده)

4- ارسال نامه موافقت معاونت آموزشی دانشگاه هرمزگان با فرصت تحقیقاتی متقاضی به همراه کلیه مستندات(نامه پذیرش عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان، درخواست پذیرش دانشگاه مبدا، صورتجلسات شورای گروه و دانشکده مربوطه) به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان

5- صدور نامه پذیرش موافقت با فرصت تحقیقاتی متقاضی توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان و ارسال به دانشگاه مبدا

 

فلوچارت فرآیند پذیرش دانشجوی فرصت تحقیقاتی در دانشگاه هرمزگان

                                                                   

                                                                                         

0   0
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 300
captcha