معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

کارگاه تخصصی

برگزاری کارگاه تخصصی : درس آموزه هایی از تجارب دانشگاه در زمینه افزایش مشارکت جوامع محلی برای تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

توسط دفتر مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هرمزگان در محل مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز برگزار گردید، کارگاه تخصصی با عنوان : "درس آموزه هایی از تجارب دانشگاه در زمینه افزایش مشارکت جوامع محلی برای تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی"

کارگاه تخصصی با عنوان : درس آموزه هایی از تجارب دانشگاه در زمینه افزایش مشارکت جوامع محلی برای تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

بازدید امروز: 9    بازدید کل: 119
captcha