معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

دوره مهارت افزایی

گزارش تصویری برگزاری دوره مهارت افزایی آشنائی با اصول نگهداری گل و گیاه در منزل و محیط کار

مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هرمزگان با همکاری انجمن علمی گروه منابع طبیعی دوره مهارت افزایی آشنائی با اصول نگهداری گل و گیاه در منزل و محیط کار را برگزار نمود.

دوره مهارت افزایی آشنائی با اصول نگهداری گل و گیاه در منزل و محیط کار

بازدید امروز: 4    بازدید کل: 132
captcha