معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

دوره مهارت افزایی

گزارش تصویری برگزاری دوره مهارت افزائی آشنائی با روند و شیوه ثبت اختراع

مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هرمزگان با همکاری انجمن علمی گروه منابع طبیعی دوره مهارت افزائی آشنائی با روند و شیوه ثبت اختراع را برگزار نمود گزارش تصویری:

دوره مهارت افزائی آشنائی با روند و شیوه ثبت اختراع

بازدید امروز: 4    بازدید کل: 94
captcha