معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr

سلسله نشست های تخصصی چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی و اولین همایش استانی حکمرانی متعالی

سلسله نشست های تخصصی چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی و اولین همایش استانی حکمرانی متعالی

اولین نشست از "سلسله نشست های تخصصی چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی و اولین همایش استانی حکمرانی متعالی" در کشور توسط جناب آقای دکتر عباس مرادی عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان، در سالن جلسات حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

4   0
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 199
captcha