معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr

حمایت از دانشجویان صاحب ایده در چارچوب دستورالعمل تخصیص گرنت فناوری و نوآوری بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

دستورالعمل تخصیص گرنت فناوری و نوآوری دانشجویی بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

حمایت از دانشجویان صاحب ایده در چارچوب دستورالعمل تخصیص گرنت فناوری و نوآوری بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

به استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در راستای اهداف خود و به منظور کمک به توسعه زیست بوم فناوری با رویکرد حل مشکلات آب، انرژی و محیط زیست کشور، با کمک خیرین و واقفین حوزه علم و فناوری از ایده های نوآورانه، فناورانه و کارآفرینانه دانشجویان صاحب ایده در چارچوب دستورالعمل پیوست حمایت می کند. 

دستورالعمل گرنت فناوری بنیاد حامیان علم و فناوری ایران 

لیست فناوری های مرتبط

2   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 570
captcha