دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

افتخاری دیگر برای دانشکده علوم انسانی.ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺠﺮﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺠﺮﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺍﺛﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۲۶ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ مرکز نشر ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

افتخاری دیگر برای دانشکده علوم انسانی

"ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺠﺮﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ"

 

 

 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻘﻮﻕ فعالیت‌های ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﯾﻦ تلاش‌ها، آقای ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﺮﺧﯽ عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، اﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ نوشتن ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺠﺮﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﮐﺘﺎﺏ یادشده ﺍﺛﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۲۶ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ مرکز نشر ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۷ ﮐﺸﻮﺭ می‌باشد.

منبع خبر: روابط عمومی دانشگاه-تازه های نشر

 

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 362
captcha