دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

گروه علوم تربیتی

نعمت اله موسی پور
مرتبه: استادتمام
رشته: برنامه ریزی درسی
ایمیل: n_mosapour@yahoo.com
تماس:
سوابق اجرایی

-مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان از آبان 1400
-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان از خرداد 1393 تا بهمن 1396
-معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان از آذرماه 1392 تا خردادماه 1393
-دبیر شورای علمی و مدیر بخش علمی جشنواره بین ‎المللی فارابی 1387-1392
-رئيس مركز توسعه منابع انساني دانشگاه شهيد باهنر 85-1382
-مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه شهيد باهنر 85-1379
-رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر 82-1379
-معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر 79-1376
-سردبیر فصلنامه مطالعات برنامه درسي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران (از 1388 تا اکنون ادامه دارد)
-مدیر مسئول فصلنامه مطالعات ايراني مركز تحقيقات فرهنگ و زبانهاي ايران دانشگاه شهيد باهنر (تا پايان 1382)
عضویت در شوراهای:
-
شورای دانشگاه فرهنگیان از آذر ماه 1392 تا بهمن 1396
-شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان از آذر ماه 1392 تا بهمن 1396
-شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان از تیر ماه 1393 تا بهمن 1396
-شورای آموزشی دانشگاه فرهنگیان از آذر 1392 تا بهمن 1396
-شورای علمی همایش‌های سوم تا دوازدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تا 1392
-شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1390 تا 1392
-شورای علمی دانشنامه ايراني برنامه درسي 1388 تا 1395
-شوراي علمي جشنواره بين‌المللي فارابي؛ ويژه تحقيقات علوم انساني و اسلامي از 1387 تا 1392
-شورای پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 87-1385
-كميته تخصصي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش كرمان 85-1376
-شوراي دانشگاه دانشگاه شهيد باهنر 84-1379
-شوراي دانشجويي دانشگاه شهيد باهنر، 79-1376
-شوراي برنامه‌ريزي مركز مشاوره دانشگاه شهيد باهنر، 78-1376
-شوراي برنامه‌ريزي درسي دانشگاه شهيد باهنر، 85-1381
-كميته تخصصي علوم انساني هيات مميزه جنوب شرق 85-1379
-گروه علوم تربيتي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني 80-1377
-كميسيون پيگيري اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي، كميسيون ارزشيابي فعاليت‌هاي فرهنگي و كميسيون پژوهشي شوراي فرهنگ عمومي استان كرمان 85-1374
-شورای فرهنگ عمومی استان کرمان 85-1382
سمت در موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم:
-دبير شوراي علمي جشنواره بين‌المللي فارابي از 1387 تا 1392
-مدير بخش علمي جشنواره بين‌المللي فارابي 92-1387
-سرپرست گروه مطالعات آینده‌نگر از 1390-1391
-سرپرست گروه مطالعات فرهنگي 1391-1392
عضو هیأت مؤسس یا هیأت مدیره:
-انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
-انجمن مطالعات جهان اسلام
-مركز تحقيقات فرهنگ و زبانهاي باستانی ايران در دانشگاه شهید باهنر کرمان
-پیشنهاددهنده و مؤسس مرکز توسعه منابع انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
-دبیر علمی سومین جشنواره ملی خیر ماندگار؛ مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر حکمرانی امور خیر در ایران؛ بنیاد خیریه راهبری آلاء، تهران: 1399.
-دبیر علمی دومین جشنواره ملی خیر ماندگار؛ مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش‎های نیکوکاری در ایران امروز؛ بنیاد خیریه راهبری آلاء، تهران: 1397.
-دبیر علمی اولین جشنواره ملی خیر ماندگار؛ مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران؛ بنیاد خیریه راهبری آلاء، تهران: 1395.
-همکاری با دفتر تالیف کتاب¬های درسی سازمان پژوهش و برنامه¬ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، 1391-1395
-دبير علمي چهارمين همايش ملی انجمن مطالعات برنامه درسي ايران: تمركز و عدم تمركز در برنامه‌ريزي درسي 85-1384
-مدیر گروه «پژوهش در برنامه‌های درسی» موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی 87-1385
-مشاور دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کرمان 85-1379

شرح وظایف

به منظور استفاده بهينه از توان اعضای هیات علمی، امکانات و ظرفيت‎هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه، ترويج فرهنگ کار گروهي و توسعه کیفیت فعالیت‎های آموزشی و پژوهشی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان، به استناد مواد 8 و 16 «آیین‎نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری»، وظایف و اختیارات مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان عبارت است از: «تدبیر امور برای افزایش کیفیت فعالیت‎های گروه و توسعه گروه بر اساس سیاست‎های دانشگاه و زمینه‎سازی و حمایت از توسعه حرفه‎ای اعضای هیات علمی و ابلاغ برنامه¬های اجرائی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری- علمی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی و آموزشگران گروه و نظارت بر حسن اجرای آن» با شرح تفکیکی ذیل:
* بررسی تقاضاهای اعضای هیات علمی در ارتباط با فعالیت‎های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و اداری و ارجاع آنها به دانشکده
* طرح نظرات و برنامه‎های مورد نظر اعضای هیات علمی گروه در شورای گروه و پیگیری آنها بر اساس مصوبات گروه
* تدوین برنامه توسعه گروه و اعتلای حرفه‎ای اعضای هیات علمی با همفکری اعضای هیات علمی و پیگیری اجرای آن پس از تصویب در شورای گروه و دانشکده
*نظارت بر کیفیت آموزش دروس در گروه و کیفیت اجرای دروس عملی با توجه به رشته-های زیرمجموعه گروه.
*نظارت بر وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری آزمایشگاهها و کارگاه¬های مربوط به گروه و ارایه گزارش¬های لازم.
*بررسی تقاضای اعضای هیأت علمی در زمینه بازدیدهای علمی دانشجویان و تصویب آنها در شورای گروه.
*برنامه ریزی، ایجاد شرایط و ارزیابی نحوه اجرای برنامه¬های پژوهشی دانشجویان.
*تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای آموزشی پژوهشی دانشکده، با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.
*زمینه سازی برای اقدام گروه به تجدید نظر مستمر در برنامه¬ها با توجه به آخرین پیشرفت¬ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه¬ها به مراجع ذیربط.
* تشکیل و اداره جلسات شورای گروه به صورت منظم و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجراء.
* ابلاغ بخشنامه¬ها و آئین¬نامه¬ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه.
* پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده.
*انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده.
*پیشنهاد طرح¬های پژوهشی که گروه راسأ یا با همکاری گروه¬های دیگری که آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای آموزشی، پژوهشی یا تحصیلات تکمیلی دانشکده.
*ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.
*تهیه برنامه منظم و مدون تشکیل جلسات گروه و ارائه به رئیس دانشکده.
*اعلام میزان حضور و فعالیت اعضای گروه به صورت ماهیانه به ریاست دانشکده.