دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

   گروه آموزشی علوم اجتماعی از سال ١٣87 با پذیرش دانشجو در رشته علوم اجتماعی(دوره شبانه)، گرایش پژوهشگری، فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز کرده است. پس از احساس ضرورت نسبت به تربیت نیروهای متخصص در این رشته, از سال ١٣91همزمان با پذیرش دانشجوی کارشناسی در دوره روزانه ، به ایجاد دوره کارشناسی ارشد علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری اقدام نموده و نسبت به پذیرش دانشجو در این مقطع و رشته تحصیلی مبادرت کرده است.

در حال حاضر 5 عضو هیئت علمیث در گروه علوم اجتماعی مشغول به فعالیت هستند و این در گروه درسی  200 دانشجو در حال تحصیل هستند.

  • 160 دانشجوی کارشناسی 
  • 40 دانشجوی کارشناسی ارشد 

 

6   2
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 4971