دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

با توجه به تخصص اعضای گروه در دو رشته روان شناسی و مشاوره ، گروه می تواند در حوزه های تخصصی و بین رشته ای در قالب پروژه ها و تحقیقات مشترک با سایر دانشگاه های داخلی همکاری نماید. همچنین در موضوعات بین فرهنگی این توانمندی برای همکاری با دانشگاه های سایر کشورها وجود دارد. کما اینکه تاکنون تعدادی از دانشجویان دکتری اساتید مشاور رساله خود را از بین اعضای هیات علمی دانشگاه های خارج از کشور انتخاب کرده اند.

1   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 4338