دانشکده علوم انسانی
 
EnAr
  • تجزیه و تحلیل نیازهای معلمان زبان انگلیسی برای تمرین راهبردهای تدریس پست متد
  • کمک به معلمان زبان انگلیسی برای اجرای ارزیابی پویا
  • حرکت مدرسان زبان انگلیسی به سمت انتقادپذیری و تفکر بیشتر
  • تشویق به همکاری مشترک معلمان زبان انگلیسی در تدریس
0   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 734