دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

مدیرگروه صنایع دستی

نادر کمالی
مرتبه:
رشته: صنایع دستی
ایمیل:
تماس:
سوابق اجرایی

1- موسس رشته صنایع دستی دانشگاه هرمزگان درسال ۱۳۸۹
۲-داوری جشنواره های مختلف هنری استانی و کشوری
۳- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ها و موسسات آموزشی استان هرمزگان درسال ۹۷
۳-ریاست دانشکده فرهنگ و هنر خلیج فارس در سالهای ۹۷ و۹۸
۴-مدیرگروه رشته صنایع دستی دانشگاه هرمزگان به مدت ۸سال.
۵-عضو بنیاد ملی نخبگان
۶- ثبت ۳ اختراع و کسب عنوان برگزیده جشنواره اختراعات رویش کوهرنگ در سال ۹۵
۷-شرکت در دو دوره نمایشگاه اختراعات کشوری
۸- ثبت شرکت و استقرار در مرکز رشد دانشگاه هرمزگان.

شرح وظایف

۱- نظارت مستمر بر کارگاه های هشت گانه صنایع دستی
۲-نظارت برفعالیت های آموزشی وکارگاهی دانشجویان و اساتید
۳-تهیه ملزومات موردنیازکارگاه ها ی آموزشی
۴-نظارت برحسن اجرای آموزش های کارگاهی ونظری
۵-ارزشیابی وارزیابی توانایی و مهارت اساتید مدعو
۶- تشکیل منظم شورای آموزشی گروه وپیگیری مصوبات تا حصول نتیجه
۷- برآورد اعتبارات مورد نیاز درهرترم برای خرید تجهیزات ،تعمیرات وخرید مواد خام کارگاهی وآموزشی
۸- برنامه ریزی برای انجام کارهای پژوهشی انفرادی ومشترک ،بر پایی نمایشگاه آثار هنری اساتید و دانشجویان.
۹- پیگیری توسعه فضاهای آموزشی وکارگاهی مورد نیاز گروه ازطریق دانشکده.
۱۰-برنامه ریزی برای فعالیت های دانشجویی ،شامل تشکیل انجمن های علمی ،فرهنگی وهنری ونظارت بر حسن اجرای آنها.
۱۱- کمک به زیباسازی محیط دانشگاه از طریق انجام فعالیت های هنری دانشجویان،شامل نقاشی دیواری،مجسمه ها و غیره
۱۲-راه اندازی آموزش های آزاد هنری و درآمد زایی برای اساتید ودانشگاه