دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

برنامه های آتی گروه در سه حوزه تعریف شده است:

  • شناسایی نیازهای اجتماعی جامعه و ارتباط آن با توسعه استان
  • همکاری با سازمان ها و نهادهای سیاست گذار برای حل مشکلات جامعه محور آنها
  • شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه استان
2   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 3834