دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

مدیر گروه مشاوره و روان‌شناسی

کوروش محمدی
مرتبه: دانشیار
رشته: روانشناسی
ایمیل: k.mohammadi@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجرایی

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه
مدیر گروه مشاوره و روانشناسی پردیس های خودگردان
مدیر گروه مشاوره و روانشناسی دانشکده علوم انسانی
ریاست پردیس های خودگردان (بین الملل ) قشم و بندرعباس دانشگاه

شرح وظایف

شرح وظایف گروه مشاوره و روان شناسی
-ایجاد محیط یادگیری پویا و خلاق برای دانشجویان
-ارتقاء کیفیت آموزش نظری و عملی
-بهبود مستمر مدیریت علمی گروه
-ارتقاء همکاری با سایر گروه ها و مراکز علمی
-ارتقا و بهبود مهارتهای دانشجویان
-هدایت پژوهشها بر اساس اولویت ها و نیازهای استان
-توانمندسازی اعضای گروه در راهنمایی،مشاوره، ارزشیابی و انجام پژوهش
-توانمندسازی نظری و عملی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با توجه به نیازهای استان
-توسعه توانایی های اعضای هیات علمی گروه متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی
-ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار مختلف جامعه با هدف ارتقای بهزیستی و شادکامی
-ارتقای جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی گروه در سطح دانشگاه
-تدوین برنامه آموزشی، پژوهشی و اجرایی با توجه به اهداف گروه
-نظارت مستمر بر فعالیتهای آموزشی اعضای گروه
-برنامه ریزی دروس در هر نیمسال تحصیلی با توجه به برنامه ترمیک دانشجویان در مقاطع مختلف
-تشکیل منظم جلسات گروه در طول سال تحصیلی
-اجرای مصوبات و دستورالعمل های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
-برنامه ریزی و برگزاری آزمون جامع و دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
-برنامه ریزی و برگزاری مصاحبه برای متقاضیان ورود به مقطع دکتری رشته مشاوره
-ابلاغ و اطلاع رسانی مصوبات و اطلاعیه های آموزشی برای اساتید و دانشجویان
- همکاری با انجمن های علمی مشاوره و روان شناسی
-برگزاری نشست های علمی، نقد فیلم، سخنرانی برای دانشجویان دانشگاه
-همکاری با مرکز بهداشت و خدمات روانشناختی دانشگاه