دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

دانشکده علوم انسانی نیز مانند دانشکده هاي فنی و مهندسی و علوم پایه از قدیمی ترین دانشکده هاي دانشگاه هرمزگان محسوب می گردد. در سال 1374 با گروه آموزشی ادبیات فارسی شروع به کار نمود.

در حال حاضر در سه مقطع تحصیلی کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد.

دانشکده در سال 1396 به دو دانشکده علوم­ انسانی و دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداري تفکیک گردید.

هم اکنون این دانشکده داراي  10 گروه آموزشی مصوب به شرح زیر است:

 • آموزش زبان انگلیسی **
 • زبان و ادبیات فارسی**
 • حقوق
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی**
 • صنایع دستی
 • علوم اجتماعی
 • علوم تربیتی
 • علوم جغرافیایی
 • مشاوره و راهنمایی
 • معارف (عمومی)**
 • الهیات و فلسفه معارف اسلامی *** 

*** در حال حاضر در رشته مذکور پذیرش دانشجو ندارد.

** علاوه بر ارائه دروس تخصصی رشته مذکور، دروس سرویسی عمومی برای سایر رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاه نیز ارائه می گردد.

درمجموع 54 عضو هیات علمی نیز در این دانشکده به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند که از این میان:

 • یک عضو استاد تمام
 • 13 عضو دانشیار
 • 26 عضواستادیار
 • 14 عضو مربی می­باشند.

تعداد کل دانشجویان:1483 دانشجو( فعال/درحال تحصیل/ در شرف فارغ التحصیلی و سایر..):

 • مقطع کارشناسی:  839 دانشجو در حال تحصیل
 • مقطع کارشناسی ارشد: 100 دانشجو در حال تحصیل
 • مقطع دکتری تخصصی: 25 دانشجو در حال تحصیل
5   2
بازدید امروز: 12    بازدید کل: 2396