دانشکده علوم انسانی
 
EnAr
 • کارشناسی:
  • زبان و ادبیات فارسی(قدیم­ترین رشته دانشگاه هرمزگان)
 • کارشناسی ارشد:
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات محض
  • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
 • دکتری:
  • زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات محض
0   2
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1637