دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

گروه این توانمندی را دارد که در حوزه های استخدام و گمارش کارمندان، انجام تست های هوش و شخصیت ، رغبت و علایق، روان شناسی جنایی و ورزش، آموزش خانواده و زوجین، غنی سازی خانواده و ازدواج، روان درمانی اعتیاد، برگزاری دوره های ضمن خدمت با سایر ارگان ها و ادارات همکاری نماید و به ارائه خدمات تخصصی روان شناسی و مشاوره بپردازد.

1   1
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 4502