دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

زمینه های کلی پژوهشی گروه علوم اجتماعی:

 • مطالعه ی شاخص های اجتماعی و فرهنگی در سطوح مختلف کلان و خرد ( سرمایه اجتماعی، رضایت از زندگی، ارزشهای عمومی و... )
 • مطالعه ی موانع توسعه و شناسایی بسترها و زمینه ها
 • مطالعه ی تحولات و تغییرات اجتماعی و پیامدهای آن
 • واکاوی سبک های زندگی و شاخص های فرهنگی و الگوهای مصرف شهروندان
 • بررسی آسیب های اجتماعی بحرانی ( طلاق، سرقت، خودکشی، قتل و ..)
 • مطالعه آسیب های اجتماعی نوظهور ( چالش های هویتی، شکاف نسلی، بحران های خانواده و...)
 • بررسی چالش های مهاجرت و حاشیه نشینی و معضلات شهرهای چندفرهنگی
 • واکاوی مسائل اجتماعی فرهنگی شهری و روستایی
 • مسائل گروه های اجتماعی : مسائل زنان، جوانان،  سالمندان، معلمان، اصناف و ...
 • ارزیابی از مسائل جمعیتی و براوردهای جمعیتی در سطوح مختلف

 

فعالیت های علمی:

 • آموزش و توسعه منابع انسانی

 •  انجام پژوهش در زبان و ادبیات فارسی

 •  مطالعات ادبی تطبیقی

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 688