دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

در حال حاضر گروه حقوق دارای 5 عضو هیأت علمی بوده و میزبان بیش از 95 دانشجو در رشته حقوق در مقطع كارشناسي می باشد.

3   2
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 1268