دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

در حال حاضر گروه زبان و ادبیات فارسی دارای 8 عضو هیأت علمی بوده و میزبان 120 دانشجوست.

  • کارشناسی: 92 دانشجو 
  • کارشناسی ارشد:21 دانشجو 
  • دکتری: 7 دانشجو

 

1   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 3482