دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

سلسله نشست های گفتگوی علمی پیرامون آینده هرمزگان

سلسله نشست های گفتگوی علمی پیرامون آینده هرمزگان

سلسله نشست های گفتگوی علمی پیرامون آینده هرمزگان

این نشست در تاریخ 15 آبان 1402 در دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان برگزار می گردد.

(روابط عمومی دانشکده علوم انسانی)

 

1   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 1423
captcha