دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

 

فعالیتهای تخصصی:

  • آموزش معلمان زبان انگلیسی
  • انجام تحقیق در آموزش
  • یادگیری و آزمون
  • ارزیابی کتاب درسی/برنامه درسی
  • ارائه آزمون های مهارتی برای دانشجویان دکتری سایر رشته ها

دستاوردها:

  • آموزش و حرفه ای کردن معلمان زبان انگلیسی
  • رفع مشکلات معلمان زبان انگلیسی زبان ایرانی در تدریس و آزمون
  • ارائه خدمات مشاوره ای به تصمیم گیرندگان استانی تدوین کنندگان کتاب های درسی زبان انگلیسی و طراحان برنامه های درسی
0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 752