دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

تخصص‏های اعضای هیأت علمی:

  • روش تدریس
  • ارزشیابی زبان
  • روش تحقیق
  • تربیت معلم
  • زبان شناسی
  • ادبیات انگلیسی
  • روانشناسی
  • زبان شناسی اجتماعی
  • آموزش انتقادی
  • تحلیل گفتمان
0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 730