مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

برگزاری کارگاه چگونه بمب انگیزه شوم

برگزاری کارگاه چگونه بمب انگیزه شوم
 
مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت در راستای توانمندسازی دانشجویان در راستای موفقیت تحصیلی، کارگاه چگونه بمب انگیزه شوم؟ در تاریخ چهارشنبه ۱۶ آذرماه برگزار نمود.
 
1   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 174