مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مرتضی زارعی مدیر آموزش و پژوهش دکتری داخلی 102