مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود
  • مدیریت عملیات
  • طراحی
  • برنامه ریزی و مدیریت زنجیره تامین
  • بهینه سازی ریاضی
  • زنجیره تامین کشاورزی
  • سفارشی سازی انبوه
  • زنجیره تامین انعطاف پذیر
  • طراحی زنجیره تامین مبتنی بر مسئولیت اجتماعی (CSR)
3   1
بازدید امروز: 11    بازدید کل: 4949