مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr
  • در حال حاضر، این گروه با همکاری سایر گروه های مجتمع در حال کار بر روی نرم افزاری (برنامه موبایل) برای شناسایی بیماری های درخت لیموترش است. چشم انداز ما توسعه نرم افزار مشابه برای سایر گیاهان نیز می باشد.
1   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 4609